Marka Blogo

Omniu enhavo tute propra persona opinioy au laboro.
en eo

Nova Stilo: Enkondukanta Nova

2021-10-08 1 min legado Nova marco

Salut’, karuloy y danko pro vizito! Hiu artikolo volas enkonduki Nova, nova stilo por Esperanto, kiu celas pritrakti pley ofta kritikoy pri pley parolata helplingvo en mondo.

Ni ne devas montri al li beleco de Esperanto, au jia granda nombro da parolantoy. Vi ne bezonas pruvo de jia utileco, stabileco, beleco. Vi konas jia kulturo, jia literaturo, jia muziko.

Cent yaroy post jia publikidjo, mondo qirkau ni xandjís. Franca cedis krono de internacia lingvo al angla, interreto igis omniu skribanto de mallongajoy. Nova estas stilo de Esperanto kiu emas esti pli tauga por bezonoy de 21-a yarcento.

Kimaniere ji malsamas de kutima stilo? Sekve serio da artikoloy en angla, Esperanto, y Nova kiu klarigas kio xandjis. Rapida resumo:

Nova skribmaniero kiu evitas kay supersignoyn kay longeco de ho au xo sistemoy
Nedevigo de gramatika malfacilajoy ez akuzativo, artikolo, y plurala akordigo
Plivastigo de pley bona ideoy de Esperanto, tabelo de korelativoy y vortfarado per afiksoy
Seksa neutraleco
Ebligo de pli granda lingva neutraleco per kreado de sistemo da "perfekta" sinonimoy

Nenio el hio estas novajo y vi trovos proponoy simila en Esperanta literaturo tra yardekoy. Nova nur estas sortimento de ideoy por faciligi y simpligi uzado.