Marka Blogo

Omniu enhavo tute propra persona opinioy au laboro.
en eo

Nova Stilo: 5. Enkondukante Novan

2021-10-08 2 min legado Nova marco
Saluton, karuloj kaj dankon pro vizito! Ĉi tiu artikolo volas enkonduki Novan, novan stilon por la Esperanta, kiu celas pritrakti la plej oftajn kritikojn pri la plej parolata helplingvo en la mondo. Ni ne devas montri al li la belecon de Esperanto, aŭ ĝia granda nombro da parolantoj. Vi ne bezonas pruvon de ĝia utileco, stabileco, beleco. Vi konas ĝian kulturon, ĝian literaturon, ĝian muzikon. Cent jaroj post ĝia publikiĝo, la mondo ĉirkaŭ ni ŝanĝíĝis. Legi pli

Nova Stilo: Enkondukanta Nova

2021-10-08 1 min legado Nova marco
Salut’, karuloy y danko pro vizito! Hiu artikolo volas enkonduki Nova, nova stilo por Esperanto, kiu celas pritrakti pley ofta kritikoy pri pley parolata helplingvo en mondo. Ni ne devas montri al li beleco de Esperanto, au jia granda nombro da parolantoy. Vi ne bezonas pruvo de jia utileco, stabileco, beleco. Vi konas jia kulturo, jia literaturo, jia muziko. Cent yaroy post jia publikidjo, mondo qirkau ni xandjís. Franca cedis krono de internacia lingvo al angla, interreto igis omniu skribanto de mallongajoy. Legi pli